Ораза байрамы мубарек олсун!

Азиз къырымтатар халкъымыз, мусульманлар!

Сизни Джумленъизни Мубарек Ораза байрамы иле джан-юректен хайырлаймыз!

Бу мубарек кунълер хатаринъизде тылсымлы муджизеоларакъ къалсын,гонълюнъыз хош дойгъуларнен толыпташсын. Оразаларынъыз, дуаларынъыз, эйи ишлеринъизни Алла къабул эйлесин. Къоранталарынъыз, къартларынъыз, бала-чагъанъыз Алланынъ шефкъатында булунсынлар. Алла сизни къаза-белялардан сакъласын. Ватанымыз Къырымда джумлемизнен берабер бол-берекет, бахтлы омюрлер корейик!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *